Agenda
Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden
 
                                      Activiteiten maart 2019
(alle activiteiten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in De Pelikaan)
Let op! Als u een probleem heeft met vervoer naar de activiteit en terug naar huis, laat dat dan bijtijds weten.
Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.
Bel of mail Henk Lutke Schipholt: T 075-628 7121   E hrls@upcmail.nl


Vrijdag 1 maart                     
Generatiespel    Wegens te weinig deelnemers
vervallen.

Dinsdagochtend 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur                       
Koffie-ochtend
Deze keer hebben we geen gast van buiten die ook een bakkie komt doen.
Maar een kopje koffie, een koekje en een leuk babbeltje met elkaar is ook gezellig en als iedereen een foto van vroeger meeneemt, komen de verhalen vanzelf.
Kosten leden en KBO-leden € 1,= en niet-leden € 1,50

Vrijdagochtend 8 maart tussen 10.00 en 12.00 uur                      
Inleveren Belastingpapieren
Voor meer informatie: zie elders in dit blad.

Vrijdagmiddag 8 maart van 13.30 tot 15.30 uur                        
Crea Café
De lente komt er aan. Tijd om leuke dingen voor de tuin of galerij te maken. 
Neem zelf terracotta potten mee en ga aan de slag.
Kosten leden en KBO-leden € 1,=, niet-leden € 1,50  Bijdrage materiaalkosten €1,=.

 

Zondag 10 maart van 12.30 tot 16.00 uur                     
Keezen
We starten met een gezellige lunch om daarna vol vuur aan de slag te gaan.
Pionnen vliegen in de rondte en gelach vult de zaal, al met al is het een dolle boel op deze  Keez-middagen.
Wilt u mee lunchen, laat het dan even weten. Bel Nora tel; 621 8700 of  e-mail n.swagerman@planet.nl. 
De kosten van de lunch zijn € 5,50, toegang is vrij en de consumpties zijn voor eigen rekening. 

Dinsdag 12 maart van 13.30 uur tot 15.30 uu
Start van de cursus “Voeding voor de hersenen”
Voor uitgebreide informatie, zie elders in deze Fiks  

Dinsdag 12 maart  
Wandelen in de Schoorlse duinen
Met de sprinter van 10.07 richting Uitgeest.
In Schoorl maken we een duinwandeling van ca. 10 km. onder begeleiding van Hans Kattenberg (KBO).
Zie elders in deze FIKS.

Woensdag 20 maart van 14.00 tot 16.30 uur                       
Jaarvergadering
De uitnodiging en de agenda vindt u in deze Fiks.
Zoals vorig jaar al aangekondigd zal Wim Nieuwenhuijse aftreden en zich niet meer beschikbaar stellen.
Wij nemen dan afscheid van een van de “grounding fathers” van onze vereniging.
We sluiten de middag af met een gezellig samenzijn waar Carola en Age voor de muzikale omlijsting zullen zorgen.

Vrijdag 22 maart  
Indisch palet
Bezoek aan het Westfries Museum in Hoorn met de KBO.
Op deze tentoonstelling zijn werken  - voornamelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw - te zien van toonaangevende kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de natuur, cultuur en mensen in de Indonesische archipel.  Zie elders in deze Fiks.

Dinsdag 26 maart                      
Bezoek aan de (nieuwe) sluizen van IJmuiden
Voor informatie en aanmelden, zie elders in deze Fiks.
Er kan slechts een kleine groep (20) mee, maar mocht de interesse groter zijn, dan organiseren we het gewoon nog een keer.
Misschien zelfs op dezelfde dag.

Woensdag 27 maart van 13.30 tot 15.30 uur                       
Sjoelen
Steeds meer leden ontdekken dat dit ouderwetse spel toch wel heel leuk is om te doen.  Zo langzamerhand moeten we overwegen of dit niet een vast onderdeel van ons activiteitenprogramma moet gaan worden.  U bent in ieder geval welkom en speelt gewoon mee. Er zijn geen kosten aan verbonden maar de consumpties zijn voor eigen rekening.

Donderdag 28 maart     
Wandelen in Krommenie
Voor wie nog redelijk ter been is organiseren we samen met de KBO elke laatste donderdag van de maand een wandeling van zo’n 10 kilometer in Krommenie en omgeving.  Vooraf aanmelden is niet nodig: zorg gewoon dat u om 10.00 uur bij Tante Tee staat (tegenover de plek waar ‘vroeger’ een postkantoor stond in de Noorderhoofdstraat).

Vrijdag 29 maart kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur
uw belastingpapieren weer ophalen.
En vanaf deze plaats danken wij Rinus en André voor het vele werk dat zij weer verzet hebben.

Zondag 31 maart van 13.30 tot 16.00 uur                         
Film-Cafe
Wij vertonen de Finse film The man without a past van de bekende regisseur Aki Kaurismaki. 
Een komische film die wel een wrang ondertoontje heeft.
Toegang leden en KBO-leden € 2,50, niet-leden € 3,50. Incl. kopje koffie of thee.

Elke vrijdagmiddag vanaf 13.30           
Klaverjassen
Loop gewoon binnen. Kosten deelname € 1,-. Consumpties voor eigen rekening.

Donderdag 7 maart en 21 maart
wordt er weer Bingo gespeeld in de Pelikaan. 
De bingo is een activiteit van de Pelikaan.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
De aanvangstijden zijn steeds om 13.45 uur en er wordt gespeeld tot rond 15.45 uur. 

Zaterdag 30 maart,
voor de opera liefhebbers:
in de Pathé bioscoop in Zaandam is er weer een rechtstreekse verbinding met de Metropolitan in New York. 
Te zien en te horen is Die Walküre van Richard Wagner.
Dit keer is een van de solisten de Nederlandse Eva-Maria Westbroek. 
Wilt u niet alleen, een groepje leden stapt altijd samen op de bus om te genieten van deze prachtige voorstellingen.
Aansluiten?  Meld je aan bij Nora: tel. 621 8700 of e-mail n.swagerman@planet.nl.