Agenda
Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden
 
Geplande activiteiten in het eerste halfjaar 2019 “Regeren is vooruitzien” luidt een oud gezegde. Niet dat wij in de activiteitencommissie bezig zijn met regeren, maar we proberen wel zoveel mogelijk vooruit te zien. Als activiteiten hier nog niet weergegeven worden betekent dat niet dat ze niet gaan plaatsvinden. Het betekent wel dat we dan nog geen precieze datum weten, of dat we nog geen toezegging van andere partijen hebben. En er moet natuurlijk altijd ruimte blijven voor verrassingen. 

In de eerste plaats komen er natuurlijk een aantal bestaande en vertrouwde dingen terug. In de komende Fiksen worden ze uiteraard in de activiteitenoverzichten definitief vermeld. 
Zoals: Iedere eerste dinsdag de
koffie-inloop ochtend, waar we altijd proberen iemand “van buiten” proberen te strikken om kort iets te vertellen over een interessant onderwerp waar hij of zij zich mee bezig houdt, en ook voor ons als senioren van belang of gewoon maar leuk kan zijn.
Verder gewoon gezellig kennismaken en kletsen met elkaar, of na-discussiëren over het onderwerp.
Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand zal er weer het
Crea-Café worden gehouden.
Maria, Ina en Nora verzinnen steeds weer iets waar u zich een middag lang - en misschien wat langer, maar dan thuis - mee bezig houdt en iets creatiefs voortbrengt waarvan u nooit had gedacht dat u dat in u had.
Zie vooral verderop in deze Fiks voor een gaaf voorbeeld van wat u deze maand kunt gaan doen en maken.
Ook vaste prik, maar dan op de laatste zondag van de maand: het
Film-café.
Soms, bij lange films, met een brunch in de pauze.
Bekende en beroemde films, soms met nostalgisch tintje dan wel recenter, of films die u al een tijd graag nog eens had willen zien. Maar altijd aanraders!
Laatste woensdag van de maand:
sjoelen, iets wat de laatste tijd weer steeds populairder wordt. 
En natuurlijk iedere vrijdagmiddag het
klaverjassen, dat nauwelijks reclame behoeft.
Elke laatste donderdag van de maand organiseren we samen met de KBO een
wandeling van zo’n 10 kilometer in Krommenie en omgeving.
Verzamelen om 10.00 uur bij Tante Tee (tegenover de plek waar ‘vroeger’ een postkantoor stond in de Noorderhoofdstraat).
Ook het
fietsen wordt weer opgepakt zodra de winterkou weer uit de lucht is. 

Een tamelijk nieuwe activiteit is
Keezen.
Daar hoeft u geen vreemde gedachten bij te krijgen, maar het schijnt te gaan om een bordspel met kaarten dat erg spannend is om te spelen en waarbij bovendien veel gelachen wordt en dat in korte tijd heel populair is geworden.
Die houden we er in.  Elke tweede zondag van de maand. Soms met voorafgaande brunch.

Dan staan er nog een flink aantal onderwerpen op het programma waarover nog wordt onderhandeld.
En dan gaat het voornamelijk over themamiddagen (lezing, voorlichting over relevante onderwerpen), muziekmiddagen, excursies, bedrijfsbezoeken en onverwachte nieuwigheden.
Laat u verrassen!  Ook aan de minder-mobiele leden zal worden gedacht! 
Jammer, maar details zijn nog niet beschikbaar.
Oplossing? Iedere maand de Fiks goed lezen! En dan zijn er nog de incidentele dingen.
Zo gaan de “Heren” vast weer een keer “koken voor de Dames”.
En rondom feest- en hoogtijdagen wordt er altijd iets gezelligs georganiseerd.

Denk vooral aan onze
jaarvergadering, voor dit jaar vastgesteld op dinsdag 19 maart. Zet het vast in uw agenda! Henk Lutke Schipholt

                           SVK Activiteiten januari 2019
                    (alle activiteiten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in De Pelikaan)
Let op! Als u een probleem heeft met vervoer naar de activiteit en terug naar huis, laat dat dan bijtijds weten.
Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.
Bel of mail Henk Lutke Schipholt: T 075-628 7121   E hrls@upcmail.nl

Donderdag 10 januari van 15.00 tot 17.00 uur 
SVK Nieuwjaarsborrel       Uiteraard in de Pelikaan.
U bent allemaal van harte uitgenodigd. Zie elders in dit blad.        

Vrijdag 11 januari van 13.30 tot 15.30 uur                               
Crea-Café
We gebruiken deze keer een heel bijzondere techniek.
We brengen mooie afbeeldingen van papieren servetten over op kaarsen, lepels, dienbladen of wat u ook maar leuk wilt versieren.
Neem uw eigen servetten mee en dat wat u wilt versieren. Hieronder ziet u wat voorbeelden.
Kosten voor SVK en KBO leden  € 1,=.

Zondag 13 januari; Aanvang Lunch 12.30 uur
en het keezen begint om 13.30  uur Keezen met Lunch Inmiddels is dit spel zo populair dat wij ook in 2019 op de tweede zondag van de maand aan de slag gaan met bord, pion en kaart.
En voor de gezelligheid lunchen we deze maand vooraf met elkaar.
Volgende maand lunchen we weer met de filmliefhebbers. 
Kosten lunch € 5,50 
Toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening. 
Wel even bij Nora melden of u komt lunchen: E: n.swagerman@planet.nl of T: 621 8700.

Woensdagavond 23 januari om 19.30 uur
Thema avond: 20 jaar trektochten in de Himalaya 
Kijk elders in dit blad voor meer informatie.
Toegang SVK en KBO leden € 2,50; niet-leden € 3,50.

Zondagmiddag 27 januari van 13.30 tot 16.00 uur                            
Film-café
We vangen twee vliegen in één klap.
De liefhebbers die om Doris Day gevraagd hebben en degenen die om Hitchcock gevraagd hebben.
We draaien de thriller:                              
The man who knew too much
Een ouderwets staaltje filmkunst uit 1956.
Doris Day, die hier een van haar weinige serieuze rollen speelt wordt 3 april a.s. 97 jaar.
In deze film zingt zij haar tophit “Que sera sera”.
Haar tegenspeler in deze film is James Stewart, destijds ook een wereldster.
Regisseur Hitchcock, bekend van zijn oer-spannende thrillers, hoeft geen toelichting.
Kosten SVK en KBO leden € 2,50 en niet-leden € 3,50 (incl. een kopje koffie of thee).          

Woensdagmiddag 30 januari van 13.30 tot 15.30 uur                              
Sjoelen We starten weer met een schone lei en spelen voor ons plezier.
Maar toch noteren we de punten en aan het eind van het seizoen roepen we weer een echte kampioen uit. 
De toegang is gratis, maar u betaalt uw eigen consumptie.        

Elke vrijdagmiddag vanaf 13.30           
Klaverjassen Kosten deelname € 1,-. Consumpties voor eigen rekening.