Agenda

Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


                                    Activiteiten juli / augustus 2019
(alle activiteiten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in De Pelikaan)
Let op!   Als u een probleem heeft met vervoer naar de activiteit en terug naar huis, laat dat dan bijtijds weten.
Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.
Bel of mail Henk Lutke Schipholt: T 075-628 7121   E hrls@upcmail.nl


Dinsdag 9 juli en 13 augustus. Start 10.00 uur.   
Fietsen
Iedere tweede dinsdag in de maand gaan we fietsen.
Verzamelen dus om 10.00 uur  bij de Oude Durghorst.
Bij twijfel of de fietstocht wel doorgaat kunt u tussen 9.25 en 9.45 bellen naar nummer: 075-640 9270

Zie ook elders in deze Fiks!

Dinsdag 16 juli vanaf 13.30 in het Agathepark   
Jeu de Boules
Jaarlijks festijn in Agathepark. Graag aanwezig zijn om 13.30, aanvang is 14.00 uur.
Opgeven tot vrijdag 12 juli 18.00 uur bij Willy Caspers T 622 1713 of willycaspers@hetnet.nl
Zie elders in deze Fiks.

Donderdag 25 juli en 29 augustus
Wandelen in Krommenie
Voor wie nog redelijk ter been is organiseren we samen met de KBO elke laatste donderdag van de maand een wandeling van maximaal 10 kilometer in Krommenie en omgeving.
Vooraf aanmelden is niet nodig: zorg gewoon dat u om 10.00 uur bij Tante Tee staat (tegenover de plek waar vroeger het postkantoor stond in de Noorderhoofdstraat). 
Omdat we niet te ver van huis gaan is eerder afhaken ook altijd mogelijk.

Woensdag 7 augustus vanaf 14.00 uur
Paaltje werpen
Plaats: tennisvereniging “De Cromme Bal” naast de Rosariumhorst.
Altijd prijs en twee consumpties.
De eigen bijdrage is: € 3,50. Zie ook elders in deze Fiks.

Dinsdag 20 augustus   
Stadswandeling Leiden
Onze voorzitter Willy Caspers woonde bijna 40 jaar in Leiden en kan het een en ander over de geschiedenis van de stad vertellen en vele mooie, historische gebouwen, hofjes en andere mooie plekjes laten zien.
Samen met haar dwalen we door de stad. Zie elders in deze Fiks.

Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur,
Klaverjassen
Elke Vrijdag t/m 12 juli daarna weer vanaf 30 augustus.  
Loop gewoon binnen. Kosten deelname € 1,-. Consumpties zijn voor eigen rekening.