Activiteiten december 2019

(alle activiteiten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in De Pelikaan)
Als u een probleem heeft met vervoer naar een activiteit en terug naar huis, laat dat dan bijtijds weten.
Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.
Bel of mail Henk Lutke Schipholt: T 075-628 7121 E hrls@upcmail.nl

Dinsdag 3 december van 10.00 tot 12.00 uur
Koffie-ochtend

En heel verrassend! Sinterklaas heeft gebeld, hij wil graag een kopje koffie komen
drinken
Natuurlijk heb ik hem laten weten dat we hem van harte welkom heten.
Maar u weet het Sint zit op zwart zaad en hij vraagt of wij zelf voor cadeautjes
kunnen zorgen.
Uiteraard doen wij dat, dus als u een pakje meeneemt is dat prima geregeld.
Trouwens dat cadeautje mag niet meer dan € 5,= kosten.
En onze trouwe accordeonist heeft laten weten ook even langs te komen.
Kosten leden € 1.= en niet leden € 1,50

Woensdag 4 december vanaf 19.30 uur
Brei & Haakcafé

Iedere eerste woensdag van de maand. Toegang € 2,50.
Het breicafé is een activiteit van de Pelikaan. Inlichtingen bij de Pelikaan, ook telefonisch 628 5660.

Zondag 8 december van 13.30 tot 16.00 uur
Keezen

Inmiddels zijn deze gezellige middagen wel bekend.
We hopen alleen dat de bezoekers die na de St. Maartensmaaltijd zijn gebleven en meegespeeld hebben ook deze keer komen.
Er zijn geen kosten aan verbonden maar de consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 13 december van 13.30 tot 15.30 uur
Crea-Café 

Het is bijna kerst, dus weer de tijd voor kerststukjes.
Neem een schaal, pot of iets anders mee en uiteraard versierselen. Wij zorgen voor het groen en het oasis.
Kosten € 1,= en niet leden € 1,50 en € 1-= materiaal.

Zondag 15 december 2019, om 10.30 uur.
De zaal is open vanaf 10.00 uur
De komst van de trein in de Zaanstreek (
Nivon lezing)
Plaats: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie
Prijs: Leden en SVK-leden € 4,00. Niet-leden € 6,00.

Dinsdag 17 december
Lichtjestocht in Amsterdam

Dit jaar sluiten wij af met een fantastische vaartocht door de Amsterdamse grachten.
Zie voor meer informatie elders in de Fiks.
Kosten inclusief busreis naar Amsterdam, een diner en een vaartocht € 45.=
Inschrijven: woensdag 4 december 10.30 uur in de Pelikaan

Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur: Klaverjassen
Loop gewoon binnen. Kosten deelname € 1,-. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Donderdags, eens in de 14 dagen, 13.45 tot ca. 15.45 uur
Bingo

De bingo-nieuwe-stijl wordt alweer een tijdje geleid door het nieuwe bingoteam. Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn prachtige prijzen te winnen. Er worden zes rondes gespeeld en iedereen kan meedoen met 1, 2 of 3 kaarten. De bingo wordt eens in de 14 dagen gespeeld.
Bingo is een activiteit van Buurtcentrum De Pelikaan. Inlichtingen 628 5660.