Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:

Rinus van der Zel           Ranonkellaan 20           T 628 6335
Email   msj@vdzel.nl

André van der Ende       Robert Kochstraat 18     T 628 2994
Email   ende0044@planet.nl
                               Belastingaangifte 2018
De tijd voor de belastingaangifte is weer aanstaande.
In maart gaan we die weer voor u verzorgen, maar de voorbereidingen moeten eerst door u worden getroffen. Als u de gegevens en machtiging al ontvangen heeft, kunt u die ook alvast inleveren op ons huisadres.
Dit jaar zal ook onze penningmeester Ron Kuipers in overleg en wanneer betrokkene dat goedkeurt, beschikbaar zijn om een aantal aangiftes te verzorgen.

Machtigingscode  Voor de aangifte hebben we een machtigingscode belastingjaar 2018 nodig. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de mensen die vorig jaar voor de belasting een machtigingscode hadden, nu voor 2018 automatisch een code ontvangen. De machtigingscode is uitsluitend geldig voor de inkomstenbelasting 2018. Voor de toeslagen moeten we, wanneer noodzakelijk, eventueel nog een machtiging aanvragen.  Als u de machtiging ontvangen heeft verzoeken wij u die alvast bij uw belastinginvuller in te leveren. Wij kunnen dan de machtiging vooraf activeren en dat scheelt weer veel tijd.De aangifte 2018 Voor een juiste invulling hebben we de volgende informatie nodig:
       a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en    (lijfrente)verzekeraars over 2018;
       b. De WOZ- beschikking 2018 van de gemeente met peildatum 01-01-2017; 
       c. Indien van toepassing ter controle: de beschikking van zorg-  en huurtoeslag 2018 en de voorlopige
           beschikking 2019; 
       d. De jaaropgaven van de bank, met name die van 1 januari 2018 en de jaaropgave van de eventuele
           hypotheekverstrekker over 2018;  
       e: Rekeningen van specifieke zorgkosten, zoals kosten van niet vergoede medicijnen, niet vergoede
           kosten van geneeskundige hulp, vervoer naar geneeskundigen of ziekenhuis, bezoekkosten bij
           partners wanneer deze langer dan 30 dagen in  het ziekenhuis verblijft, kosten van dieet (met de
           verklaring van de huisarts) ;  
       f. Opgave en bewijsstukken van gedane giften;  
       g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode;
       h. Eventueel andere zaken die van belang kunnen zijn voor de belastingaangifte. 
       i. De inleverdatum  is:  
Vrijdag   8 maart 2019 tussen 10.00 en 12.00 uur
          Ophalen:                     
Vrijdag 29 maart 2019 tussen 10.00 en 12.00 uur; 
          Plaats:    Buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185a 

Nog even ten overvloede over de machtiging: met de machtiging kunnen wij uw aangifte verzorgen via de site van de belastingdienst met ons eigen Digid.
De gegevens van uw Digid zijn bij ons
nooit bekend.
Wij kunnen via de machtiging dan ook uitsluitend uw gegevens inzien, die bij de belasting over 2018 bekend zijn, verder niets.
Wij controleren de gegevens en vullen aan daar waar nodig. 

Als u nog vragen heeft, neemt u dan even contact op met uw belastinginvuller:
André van der Ende of met Rinus van der Zel. (Zie pagina 2)