Wanneer huurtoeslag en of zorgtoeslag in 2019?

Zo tegen het einde van het jaar komen er weer vragen bij velen wat de voorwaarden bij de huurtoeslag en zorgtoeslag zijn.
Wanneer de belasting invullers van SVK uw belastingaangifte mogen verzorgen, wordt daar altijd naar gekeken.
Maar het is natuurlijk jammer, wanneer men een grens heeft overschreden en dat dit eenvoudig had kunnen worden voorkomen.

Huurtoeslag                                                                       Zorgtoeslag

Grens inkomen 2019

alleenstaande € 22.700 maximaal                                    € 29.562 maximaal
meerdere bewoners € 30.825 maximaal                          € 37.885 maximaal

Grens vermogen zoals banksaldi en spaargelden

alleenstaande € 30.360 maximaal                                    € 114.756 maximaal
meerdere bewoners € 60.720 maximaal                          € 145.136 maximaal

Grens huur € 720,42 maximaal

Wanneer u wilt kijken of men in aanmerking komt voor één of beide toeslagen kunt u een proefberekening maken op de internetsite van de belastingdienst/toeslagen.
Wanneer de grens voor het vermogen iets te hoog dreigt te worden kunt u daar voor het einde jaar zonder probleem nog iets aan doen.
Hierbij is bij voorbeeld te denken aan een belastingvrije schenking aan een kind of een kleinkind.

De grenzen voor een belastingvrije schenking zijn in 2019:

Aan een kind € 5.428,--
Aan een kleinkind € 2.173,--

De belastingcampagne van de belasting invullers van SVK zal zoals immer in maart 2020 plaatsvinden, waarover in januari meer informatie.

Als u denkt in 2020 zorg- of huurtoeslag te kunnen krijgen:
Bij de belastingcampagne wordt altijd beoordeeld of u zorg- en/of huurtoeslag kunt krijgen en of u eventueel het juiste voorschot heeft ontvangen.
Ook kan worden gekeken of u over het volgende jaar een voorschot kunt ontvangen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan even contact op met ondergetekende.

André van der Ende
Leuk werk waar je een goed gevoel van krijgt
U hebt er ongetwijfeld wel eens over nagedacht dat alle zaken die worden georganiseerd door de SVK op de schouders terecht komen van een klein groepje mensen, meestal zijn dat de bestuursleden.
Vaak op de voorgrond door het mede-organiseren van de vele activiteiten of op de achtergrond, zoals bijvoorbeeld de financiën.
Naast het bestuur zijn er nog diverse leden bezig met wat er zoal allemaal bij de SVK gedaan wordt.
Voor al die bijna 320 leden moet alles natuurlijk wel een beetje goed georganiseerd worden en op rolletjes lopen, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
Het is al mooi als u als lid dit herkent en stilstaat bij wat hierboven geschreven is.
6