Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden
Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:

Rinus van der Zel           Ranonkellaan 20           T 628 6335
Email   msj@vdzel.nl

André van der Ende       Robert Kochstraat 18     T 628 2994
Email   ende0044@planet.nl
Belastingcampagne 2018
In maart 2019 zullen we weer starten met de verzorging van uw belastingaangifte 2018, inclusief de beoordeling van de zorg- en huurtoeslag 2018 en het eventuele voorschot 2019.
We hebben dan de opfriscursus weer achter de rug en zijn weer helemaal op de hoogte van de nieuwste regels en cijfers.
Er zal, behalve de grenzen, qua regelgeving niet veel veranderen.
Wel hebben we een uitbreiding met ons belastingteam: penningmeester Ron Kuijpers heeft zich beschikbaar gesteld om ook belastingaangiftes te gaan verzorgen.
Dat zal Rinus van der Zel en mij wat gaan ontlasten en dat is een goede zaak!
We zullen dezelfde procedure volgen als voorgaande jaren: u brengt uw papieren naar de Pelikaan waar wij ook de aangifte doornemen, en 3 weken later kunt u daar de aangifte weer ophalen.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn naar de Pelikaan te komen, neem dan even contact op met ons, zodat we daar een oplossing voor vinden.
Ook kunt u eerder de gegevens even bij ons thuis langs brengen of in de bus doen.

De inleverdatum zal zijn: vrijdag 8 maart tussen 10 en 12 uur.
De ingevulde papieren kunnen dan
vrijdag 29 maart tussen 10 en 12 weer worden opgehaald.
In de FIKS van  februari zal het overzicht staan van de gegevens die u moet meenemen.
De belastingdienst heeft de voor-ingevulde gegevens over 2018 per 1 maart 2019 beschikbaar, maar er zijn in de meeste gevallen nog wel diverse posten zelf te verwerken.
Bovendien moeten de belastinggegevens nog wel worden gecontroleerd. 
Volgende maand meer hierover o.a. met een overzicht van de benodigde gegevens.

André van der Ende