Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden
Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:

Rinus van der Zel           Ranonkellaan 20           T 628 6335
Email   msj@vdzel.nl

André van der Ende       Robert Kochstraat 18     T 628 2994
Email   ende0044@planet.nl