Belastingcampagne 2019

In maart 2020 zullen we weer starten met de verzorging van uw belastingaangifte 2019, inclusief de beoordeling van de zorg- en huurtoeslag 2019 en het eventuele voorschot 2020.
Dit doen wij aan de hand van de door u overhandigde gegevens.
We zullen dezelfde procedure volgen als voorgaande jaren: u brengt uw papieren naar de Pelikaan en drie weken later kunt u daar de aangifte weer ophalen, waar wij dan met u de aangifte doornemen en na een eventuele wijziging en uw toestemming doorsturen naar de belastingdienst.
Let wel: de aangifte is uw volledige eigen verantwoording!
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn naar de Pelikaan te komen, neem dan even contact met ons op, zodat we daar een oplossing voor vinden.
We zijn met drie belastinginvullers, namelijk Rinus van der Zel, André van der Ende en vorig jaar nieuw bijgekomen, Ron Kuijpers.

De inleverdatum is:
Vrijdag 6 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur;

Ophalen:
Vrijdag 27 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur;

Plaats:
Buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185a
De belastingtijd is altijd een drukke periode die een flinke tijdsbelasting voor ons vormt.
We vragen u dringend de papieren op tijd in te leveren, zodat wij niet maanden met de belastinginvulling bezig zijn!
Wij houden de maand maart altijd vrij voor deze dienstverlening en willen dan ook eind maart klaar zijn. Bovendien is dat in uw voordeel, want bij een tijdige inlevering komt er ook een snelle aanslag en heeft u wellicht uw te veel betaalde belasting snel terug!
Volgende maand komt in de Fiks een overzicht van de gegevens welke wij nodig hebben voor een juiste invulling.
We gaan weer ons best voor u doen!
André van der Ende