Bestuur en vrijwilligers
Voorzitter:            Willy Caspers                     Mediterraan 25                    1566-SX       622 1713

Bestuurslid           Evert Kolder                         Zonnebaars 27                     1562-KN      616 8999

Secretaris              Nora Swagerman               van Allenstraat 86               1562-TM     621 8700

Penningmeester Ron Kuijpers                        Henri Dunantstr. 7               1561 BA      06-3875  1330        

Bestuurslid           Dick Jonker                           Weverstraat 63                     1561-EH     640 9270

Bestuurslid           André van der Ende           Robert Kochstr. 18               1561 GB      628 2994

Pub. Relations     Henk Lutke Schipholt        Gagarinstraat 196                1562-TH       628 7121

Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


Bestuursvergaderingen

Elke 2e Woensdag  van de maand, aanvang 10.00 uur. 
.

Het eerste half uur van onze bestuursvergadering, van 10.00 tot 10.30, wordt gelegenheid gegeven aan leden om met het bestuur te spreken.
I
deeën en verbeteringen, maar ook kritische noten kunnen dan naar voren worden gebracht.
De vergaderingen worden gehouden bij de secretaris aan huis.
Nora Swagerman, Van Allenstraat 86, Krommenie.
=============================================

Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:
Rinus van der Zel           Ranonkellaan 20           T 628 6335   Email: msj@vdzel.nl
André van der Ende       Robert Kochstraat 18    T 628 2994   Email: ende0044@planet.nl
Ron Kuijpers                   Henri Dunantstr. 7         T 06 3875 1330  Email:  rjkuijpers@hotmail.com

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA):
Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam, invullen van formulieren, problemen met administratie, hulpmiddelen, ondersteuning bij (her)indicaties van zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing:
André van der Ende      T 628 2994          Email: ende0044@planet.nl
Wim Nieuwenhuijse      T 628 4704          Email: w.nieuwenhuyse@upcmail.nl
Ron Kuijpers                 T 06 3875 1330  Email:  rjkuijpers@hotmail.com


Keuringsarts voor rijbewijskeuring 75+
Arts: Mevr. van Deursen  Palmboomstraat 8,  Westzaan tel. (075) 621 75 18
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++