Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA):

Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam,
invullen van formulieren, problemen met administratie, hulpmiddelen, ondersteuning bij (her)indicaties van
zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing.

André van der Ende, coördinator
Tel: 6282994      E-mail      ende0044@planet.nl

Wim Nieuwenhuijse
Tel 6284704      E-mail       w.nieuwenhuyse@upcmail.nl

Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:

Rinus van der Zel       Ranonkellaan 20        Tel: 628 6335  E-mail  msj@vdzel.nl
André van der Ende   Robert Kochstraat 18T 628 2994      E-mail  ende0044@planet.nl