Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


 paatltje gooien op 1 augustus 2018 "Jeu de Boules" op 19 juli 2018
Foto's Jan van Poorten
5-jarig jubileum 14 januari 2018
Klik op de betreffende link hieronder
Bezoek "Kalverpolder" 25 april 2018 Jaarvergadering maart 2019