Informatiemiddag Levenstestament,
                            17 januari 2020 in de Lorzie van 13-15 uur

“Ik ben een senior en ook ik zou mij moeten voorbereiden op moeilijke gebeurtenissen die ook in mijn leven kunnen plaatsvinden. In mijn
contacten met andere senioren bemerk ik dat kennis over wat je zelf kunt regelen en hoe je dat doet, vaak niet aanwezig is.
Daarom ben ik op zoek gegaan naar informatie”, vertelt Peter Smit, Ouderenadviseur bij KBO Seniorenbelang Zaanstreek Noord.
“In mijn contacten met senioren bemerk ik dat iedereen nadenkt over de laatste levensjaren, en dat het vaak een opluchting is om erover te spreken.
Het is belangrijk om je wensen vast te leggen, zodat ook de laatste fase verloopt op een manier die bij jou persoonlijk past.
Het levenstestament is daar een mooi middel voor.” Aldus Karen Hemink, van Sociaal Wijkteam Wormerveer.
Graag informeren we u over de mogelijkheden van het levenstestament.
In een levenstestament legt u vast wie uw belangen mag behartigen als u zelf niet meer in staat bent om zelfstandig te handelen.
Bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte.
Alleen als u dit vooraf vastlegt bij een notaris, wordt hiermee wettelijk gezien rekening gehouden.
Dit kan ons allemaal overkomen zoals u kunt lezen in de persoonlijke ervaringen (anoniem)

Geen contact met kinderen
Mevrouw heeft geen contact meer met haar kinderen, maar wel met een mantelzorger die zij
vertrouwt.
Met de mantelzorger deelt mevrouw haar wensen in geval van ziekte.
Mevrouw breekt haar heup en raakt na de operatie erg verward.
Vervolgens gaat het snel: mevrouw ontwikkelt dementie en wordt binnen enkele weken overgebracht naar een verpleeghuis.
Dit betreft niet het verpleeghuis van haar keuze.
Zij is vanwege haar verwardheid en dementie niet in staat geweest haar eigen wensen of belangen kenbaar te maken.
Via het verpleeghuis wordt bij de rechtbank bewindvoering aangevraagd.
Deze wordt toegekend; de bewindvoerder gaat haar zaken behartigen.
De mantelzorger vraagt achteraf waarom zij in deze situatie niet gekend is geweest of gevraagd is haar kennis te delen over de wensen van mevrouw.
Als mevrouw vooraf in een levenstestament had vastgelegd dat de mantelzorger als vertrouwens-
persoon fungeert, dan was gehandeld naar de wensen die mevrouw vooraf had aangegeven.

Broer en zus
Broer en zus zijn beiden ongehuwd.
Zij wonen vlakbij elkaar, in een zelfstandige woonruimte.
Zij zorgen al hun hele leven voor elkaar.
Een van beiden ontwikkelt dementie.
Voorlopig zorgt de ander voor zijn familielid, wat in goede harmonie gaat.
Door de dementie is de vrouw niet meer in staat om haar beslissingen te overzien.
Er moeten keuzes worden gemaakt over zorg, huisvesting, medicatie en behandeling.
In deze situatie wordt geen rekening gehouden met de kennis en wensen van de zorg biedende broer, aangezien die wettelijk gezien geen vertegenwoordiger is.
De beslissingen worden genomen door een curator die mevrouw en de situatie niet kent.
Hadden broer en zus elkaar of een derde in een levenstestament tot vertrouwenspersoon benoemd, dan was er rekening gehouden met de wensen van mevrouw.

Gratis informatiemiddag
Om u te informeren over de mogelijkheden van een Levenstestament organiseert het Ouderen
Netwerk Overleg in Wormerveer een informatiemiddag: hoe zorgt u dat rekening gehouden wordt met uw wensen?
Dit vindt plaats in Buurtcentrum de Lorzie, vrijdag 17 januari 2020 van 13.00 -15.00 uur.
Opgeven is niet nodig, de bijeenkomst is gratis te volgen.
Op deze bijeenkomst hoort u:
• wat het levenstestament is; • wat u daarin kunt vastleggen.
Zaannotarissen informeert u over de mogelijkheden.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam, telefoon (075) 206 00 18.
Peter C.S. Smit (KBO