Klik op de gewenste maand
                       Oproep nieuwe bestuursleden

Het is nog rijkelijk vroeg maar in maart 2021 wordt weer de jaarlijkse jaarvergadering gehouden. (Jaarvergaderingen zijn trouwens meestal jaarlijks)
“Regeren is vooruitzien” en daarom gaan we nu al op zoek naar kandidaat-bestuursleden.
Maar, in dit proces vragen we ook om uw hulp.
Weet u iemand die u graag zou willen voordragen of wilt u uzelf voordragen, laat het ons weten.
Dat stelt ons in staat om op tijd een kennismakingsgesprek te hebben.
Zo’n gesprek is niet echt bedoeld als sollicitatiegesprek, maar meer om te zien of we een afspraak kunnen maken met de kandidaten om een tijdje mee te lopen tot aan de verkiezing van 2021.
In die tussentijd zou dan duidelijk moeten worden wie op welke plek terecht zou moeten/kunnen komen.
Uiteindelijk beslissen dan de leden tijdens de jaarvergadering.
U kunt uw voordracht kwijt bij secretaris Nora Swagerman, T 621 8700
of via e-mail n.swagerman@planet.nl

Een echt overzicht van ‘eisen’ aan nieuwe bestuursleden hebben we niet.
Belangrijk is dat hij/zij zich thuis voelt binnen ons huidige bestuur.
Verder een beetje de normale dingen als: goed in het leggen en onderhouden van contacten, affiniteit met de doelgroep van senioren (logisch).
Hij/zij moet bereid zijn het functioneren van de vereniging te blijven overzien en eigen initiatief te tonen.
De tijdsbesteding is een beetje moeilijk aan te geven: dat kan zijn enkele uren per week met af en toe een uitschieter, en verder afhankelijk van het eigen initiatief.
U kunt zich nog tot een kwartier voor de vergadering aanmelden. Daar zijn we heel soepel in.
Kortom: zie daarvoor de uitnodiging en de agenda in een van de volgende nummers.
Henk Lutke Schipholt