Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden


Alle bij "Activititeiten" genoemde onderdelen zijn ook voor de KBO leden toegankelijk.
.

Thema middagen
 
Gespreksgroep “Levenskunst”
Denkt u ook wel eens: “Wat maakt me blij?” ,
“Hoe maak ik weer contact met andere mensen?” en
“Hoe kan ik leren mijn leven beter in eigen hand te houden?”  

Doe dan mee en meldt u aan bij de gespreksgroep  

Levenskunst

“Oud worden hoeft geen probleem te zijn”

Soms lukt het niet (meer) om goed mee te doen in onze maatschappij.
Dat kan zijn door gezondheidsproblemen, het verlies van een naaste, je eenzaam voelen, in aanraking komen met andere waarden en normen, geen bevredigende dag-invulling hebben of voor het gevoel geen zingeving hebben.
Voor de één vliegt de dag voorbij, voor een ander lijkt er geen eind aan te komen.
Ook is de wereld voor veel ouderen ingewikkeld aan het worden. 
Dit kunnen redenen zijn om u op te geven om mee te doen onder andere aan een gespreksgroep in Krommenie of Wormerveer.
De gespreksgroepen starten dit najaar en worden georganiseerd in een buurtcentrum in uw eigen wijk. Deelname is gratis!

Meedoen aan de gespreksgroep in uw eigen wijk geeft u de ruimte en gelegenheid om: o uw eigen kracht en mogelijkheden ontdekken.    o de weg te vinden bij een zorgvraag. o u te verdiepen in uw eigen leefwereld en die van anderen. o andere mensen leren kennen, meedoen en praten over levensvragen?

De groepen worden begeleid door twee gespreksleiders in een veilige en fijne sfeer.
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en blijft in de groep.
Persoonlijke vragen worden altijd buiten het groepsgesprek besproken, daarbij kan de hulp ingeroepen worden van een cliëntondersteuner of een medewerker van het Sociaal Wijkteam.

Een folder kunt u ophalen bij uw huisarts, het Sociaal Wijkteam en in de buurthuizen De Pelikaan, de Palmboom en de Lorzie.

U kunt zich aanmelden en een folder aanvragen door te bellen met de contactpersoon van uw wijk: Krommenie : Ella Visser gespreksleider 06 53730619
Wormerveer : Coby Kroon   gespreksleider 06 44758810 Noot bij het bovenstaande artikel:

Dit artikel over  “Levenskunst” is een goede zaak en wanneer u dat aanspreekt moet u zeker deelnemen aan een gespreksgroep.
Wanneer u een zorgvraag heeft of een andere hulpvraag, kan ik mij goed voorstellen, dat u dat niet direct in een gespreksgroep met vreemde mensen wilt bespreken. 
De SVK heeft meerdere Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s), tegenwoordig ook wel clientondersteuners genaamd, die opgeleid zijn om in geval van een zorgvraag of andere problemen u bij te staan en samen met u een weg te vinden.
Maar ook om in geval van gesprekken met b.v. medewerkers van het Sociaal Wijkteam of andere instanties ondersteuning te verlenen. 
Onze Ouderenadviseurs Willem Nieuwenhuijse, Ron Kuijpers en André van der Ende (tevens coördinator) zullen u altijd bijstaan op een vertrouwelijke basis en gesprekken zullen nooit met anderen worden gedeeld. Aarzel niet ons te bellen!

André van der Ende