Senioren vereniging Krommenie al bijna  300 leden
Alle bij "Activititeiten" genoemde onderdelen zijn ook voor de KBO leden toegankelijk.
.

Thema middagen
 
                   Themamiddag: Veilig in het verkeer voor ouderen 
Thema van de middag is om ouderen veiliger als deelnemer in het verkeer te laten rijden.
De middag is vooral bedoeld voor ouderen die in het bezit zijn van een rijbewijs en nog regelmatig
met de auto op weg gaan. 

Woensdag 21 november aanvang 14:00-16:30 uur in buurthuis de Palmboom te Krommenie.

Van 13:30-14:00: inloop.  Van 14:00-14:30 uur:
Arbo-keuringarts dhr. J. van Eekelen geeft uitleg over keuring nieuwe stijl voor ouderen van 75 jaar of ouder.
Met drie thema’s: de aanvraag, de keuring en wat te doen bij afwijzing. 

Van 14:30-16:30 uur: met een pauze tussentijds is er een uitleg over verkeer en (‘nieuwe’) verkeersregels door Veilig Verkeer Nederland.
Een opfrisser! Tijdens deze uitleg krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.
Alle deelnemers ontvangen een ‘goodybag’ met naslagwerk over deze minicursus. 

N.B. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!  U kunt zich aanmelden bij buurtcentrum de Palmboom,
Snuiverstraat 63a, 1561 HB Krommenie, tel. 075-202 4531.
Via de mail: b.stichtingdepalmboom@upcmail.nl 
De middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke ouderenorganisaties:  KBO, SVK, PCOB, in Krommenie, Assendelft en Wormerveer, de Sociale Wijkteams van Krommenie, Assendelft, Wormerveer en Westzaan.